Η φιλοσοφία μας

Το Big Bang School είναι το πρώτο σχολείο, κομμάτι, μιας μεγάλης εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεν ειναι απλώς ένα σχολείο, αλλά μια εκπαίδευση, βασισμένη στην προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου, νοητική και πνευματική. Ενός ανθρώπου που δεν επιλέγει απλώς να ζήσει “επιτυχημένα” το μέλλον του, αλλά να το δημιουργήσει.

Αν κάτι είναι βέβαιο για το μέλλον, είναι το γεγονός ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πολλά από τα επαγγέλματα που σήμερα υπάρχουν, σε πολύ λίγα χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί ή αντικατασταθεί από άλλα, καθώς η εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλάζει από τη βάση, τους κοινωνικούς ιστούς.  Ποια είναι λοιπόν η θέση του σχολείου σε ένα τόσο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον; Όταν μαθαίνουμε να οδηγούμε, δεν μαθαίνουμε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, αλλά μαθαίνουμε να χειριζόμαστε το εργαλείο (αυτοκίνητο) που θα μας πάει όπου επιθυμούμε, Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση της εκπαίδευσης.

Δεν αρκεί πια η συσσώρευση πλειάδας γνώσεων, αλλά απαιτείται η εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, όπως και η συναισθηματική επίγνωση, εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τον άνθρωπο όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να δημιουργεί το μέλλον του. Η εκπαίδευση σε αυτές τις δεξιότητες δε μπορεί να γίνει μέσα από έναν/μία εκπαιδευτικό που απλώς παραδίδει γνώσεις, αλλά απαιτεί συνδυαστικά διαφορετικές μεθοδολογίες! Αυτό κάνει το πρόγραμμα του Big Bang School ξεχωριστό!

Ένα από τα πρώτα πράγματα στο οποίο δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά είναι η συνειδητότητα, του που είμαι, ποιος είμαι, ποιες είναι οι επιλογές μου και τελικά γιατί κάνω ότι κάνω. Είναι βαθιά μας πίστη, η αναγκαιότητα ύπαρξης συνειδητοποιημένων πολιτών, ανθρώπων που γνωρίζουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Από τις πρώτες κιόλας μέρες που ένα πρωτάκι περνάει την πόρτα του Big Bang School, ξεκινάμε να δουλεύουμε τα παραπάνω στοιχεία, με υπομονή και συνέπεια.

Είμαστε στην ευχάριστη χρονική περίοδο, όπου οι ανάγκες του σύγχρονου κόσμου, θέλουν από τα σχολεία να εκπαιδεύουν τους μαθητές σε ορισμένες δεξιότητες (δείτε παραπάνω), με τις οποίες συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό όμως που δεν απαιτείται και είναι χρέος της εκπαίδευσης να το δώσει, είναι η εικόνα ενός κόσμου ανθρώπινου, όπου ο καθένας θα ορίζει την προσωπική του ευτυχία σύμφωνα φυσικά με τα δικά του θέλω, αλλά και το πως αυτά επηρεάζουν τους ανθρώπους γύρω τους. Γι’ αυτό το λόγο, όλα τα προγράμματά μας τα διαπερνάει ένα πολύ ξεκάθαρο αξιακό σύστημα, το οποίο σαν βάση έχει το τρίπτυχο, αποδοχή, δικαιοσύνη, ελευθερία!

Κάθε παιδί ερχόμενο στο σχολείο μας, φέρνει μαζί του την μοναδικότητά του. Έχει τα δικά του ενδιαφέροντα, τον δικό του τρόπο να μαθαίνει και διαφορετικούς χρόνους στο να το κάνει. Συνήθως το δημοτικό σχολείο, έρχεται να ομογενοποιήσει το μαθητικό δυναμικό του, συμπεριφερόμενο σαν να έχει μπροστά του μια μάζα μαθητών, με ακριβώς τις ίδιες ανάγκες. Έτσι χρησιμοποιεί το ίδιο ακριβώς υλικό για όλα τα παιδιά, τις ίδιες μεθοδολογίες και τα ίδια λόγια για να εξηγήσει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των μαθητών, που για να καλυφθούν δίνεται μεγάλη πολλή δουλειά στο σπίτι και που οπωσδήποτε καταπιέζει όλη εκείνη την φυσική ροπή των μαθητών να δημιουργούν και να μαθαίνουν.

Οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται στο σχολείο μας, έρχονται για να καλύψουν ακριβώς αυτό. Υπάρχει η μετωπική διδασκαλία που όλοι θυμόμαστε, εμπλουτισμένη με οπτικοακουστικό υλικό και που καταλαμβάνει μικρότερη διάρκεια στο πρόγραμμα, ώστε να μπορούν τα παιδιά να είναι συγκεντρωμένα όταν συμβαίνει. Παράλληλα εισάγονται μεθοδολογίες όπως το project και problem based learning, αλλά και η δημιουργία αυτόνομων περιβαλλόντων μάθησης, ενώ οι τέχνες και η γυμναστική έρχονται να συμπληρώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι να δράσουν ως ένα ακόμα κατακερματισμένο αντικείμενο. Τέλος, πολλές φορές το υλικό το οποίο διαχειρίζεται το κάθε παιδί, έχει φτιαχτεί για τις ανάγκες του, εντάσσοντάς το φυσικά σε ένα πλαίσιο, ώστε πάντα να ενισχύεται η αυτο-εικόνα του.

Big Bang School