Μη κατηγοριοποιημένο

The thematic project École du Monde-École d’été, Sikinos 2023 is an experience of the Big Bang School – École du Monde project with the principles of nature framed by our innovative tools and always in the context of the philosophy and experience of our schools. The student’s family, together with 
Read more
Η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι ξεκομμένη από την πραγματική ζωή, αντιθέτως πρέπει να αποτελεί κομμάτι της. Ένας από τους στόχους του σχολείου, επομένως, πρέπει να είναι να πείσει τα παιδιά ότι η διαδικασία της μάθησης γίνεται για να τους δώσει τα εργαλεία να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να 
Read more
Big Bang School