ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιατί μία οικογένεια να επιλέξει το Big Bang School;

Το Big Bang School, είναι το σχολείο που σέβεται και αποδέχεται 100% αυτό που είναι το παιδί σας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αποδοχής, το παιδί νιώθει ασφαλές και μέσα από αυτό το συναίσθημα μπορεί και μεγαλουργεί σε όλα τα επίπεδα, γνωστικά και συναισθηματικά. Οι μοναδικοί μας εκπαιδευτικοί, είναι εκπαιδευμένοι στο να δημιουργούν περιβάλλοντα μάθησης βασισμένα στη διαφοροποίηση, απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε το κάθε παιδί να εξελίξει τις δυνάμεις του στο βαθμό που μπορεί.

Παράλληλα, το σχολείο μας έρχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένεια του. Μέσα στη χρονιά υπάρχουν πολυάριθμα εργαστήρια, ομιλίες, εκδρομές και ποικίλες άλλες δραστηριότητες που αφορούν τις οικογένειες αλλά και ξέχωρα τους γονείς. Για τους ανθρώπους του Big Bang School, η αυτογνωσία των ενηλίκων και η συνεχής πορεία προς την βελτίωση του καθενός, είναι το καλύτερο μάθημα που θα μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά μας. 

Big Bang School