Εργαστήριο Νευρο-ανατροφοδότησης

Εργαστήριο Νευρο-ανατροφοδότησης

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, παντρεύονται οι νευροεπιστήμες και η εκπαίδευση.  Το εργαστήριο νευρο-ανατροφοδότησης, στόχο έχει την ανίχνευση κλίσεων και δεξιοτήτων των μαθητών μας, καθώς και την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου του κάθε παιδιού, ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να μπορεί να σχεδιάσει διαφοροποιημένα πάνω στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Παράλληλα, μια ομάδα ειδικών επιστημόνων, παρακολουθεί εντατικά τους μαθητές στη σχολική τους ζωή και δημιουργεί εξατομικευμένα γνωστικά και κοινωνικό-συμπεριφορικά προγράμματα, ώστε να ενισχύσει τις ατομικές δεξιότητες του κάθε μαθητή/τριας και να αναδείξει άλλες.

Big Bang School