Εργαστήριο Πολυγλωσσίας

Εργαστήριο πολυγλωσσίας

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, το μάθημα της Πολυγλωσσίας διδάσκεται σε αναλυτικό πρόγραμμα σχολείου, σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. Η Πολυγλωσσία είναι ένα μάθημα το οποίο ξεκλειδώνει γλωσσικούς κώδικες από όλον τον κόσμο, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως ένα μάθημα γλωσσολογίας και διαπολιτισμικότητας. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται το πως και το γιατί, μια γλώσσα είναι δομημένη έτσι όπως είναι, αντιλαμβάνονται τον πολιτισμικό πλούτο της ανθρωπότητας και τους είναι πολύ ευκολότερο να μάθουν οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Big Bang School