• Big Bang School

Η Πολυγλωσσία στο Big Bang School

Updated: May 28, 2019

Ως συνέχεια των εργαστηρίων Πολυγλωσσίας που πραγματοποιούνται για χρόνια στο Σχολειό της Φύσης, η Πολυγλωσσία περνάει ως βασικό μάθημα στο δημοτικό μας, παράλληλα με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Ένα μαγευτικό εργαλείο το οποίο μας συστήνει παρακάτω η Δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος.
Δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου,

Κοινωνιοδιδακτολόγος,

Ειδική σε θέματα Πολυγλωσσίαςκαι Επαφής Πολιτισμών


Τα προγράμματα Πολυγλωσσίας και Εκπαίδευσης τοποθετημένα στην κοινωνιοπολιτισμική μάθηση αναπτύσσουν εργαστήρια βιωματικών δράσεων εντός κι εκτός των περιορισμών της σχολικής αίθουσας επιδιώκοντας την επαφή και τη διάδραση τόσο των παιδιών όσο και των γονέων με γλώσσες και πολιτισμούς λιγότερο ή περισσότερο απομακρυσμένους από τις γλώσσες και τους πολιτισμούς που προωθεί και προβάλλει το επίσημο σχολικό πρόγραμμα.


Στόχος μας είναι μία περισσότερο καινοτόμα προσέγγιση της διδακτικής της γλώσσας και γενικότερα, όλων των θεματικών πεδίων του σχολικού αναλυτικού προγράμματος με άξονα την ολιστική προσέγγιση της γνώσης και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία.


Στο πλαίσιο αυτό, η γλώσσα δεν αποτελεί πλέον, έναν κώδικα αποκλειστικά και απομονωμένα, λειτουργικού χαρακτήρα, μα πιότερο μία ροή εννοιών, μία ανακατασκευή του κόσμου μέσα από τον συνάνθρωπο και τις πολιτισμικές του αναφορές.


Τα εργαστήρια Πολυγλωσσίας και διαπολιτισμικής αγωγής στοχεύουν στην:


Ø Ευαισθητοποίηση των μαθητών στη γλωσσική ετερογένεια και τη διαμόρφωση θετικών αναπαραστάσεων για όλες τις γλώσσες και εν γένει για τις παραλλαγές, τις διαλέκτους, τις ντοπιολαλιές, τους κώδικες επικοινωνίας.


Ø Ανάπτυξη της περιέργειας των μαθητών ως προς τη λειτουργία της ομιλίας και των γλωσσών γενικότερα.


Ø Γνωριμία με τους ήχους, τις λέξεις, τη γραφή, τη γεωγραφία, τους μύθους και τις γλωσσικές παραδόσεις του κόσμου (δίχως να επιδιώκουμε εξ αρχής, στη συστηματική εκμάθηση μίας 2ηςγλώσσας και προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες στο επίπεδο γραμματισμού των παιδιών).


Ø Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων ανάλυσης, προσεκτικής παρατήρησης, σύγκρισης και ταξινόμησης του τρόπου που λειτουργούν οι γλώσσες (μεταγλωσσικές ικανότητες) και σε σχέση πάντα με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, γλώσσας του σχολείου.

Ø Ευαισθητοποίηση και σταδιακή εμβάθυνση στη διαφορετικότητα των γλωσσών ώστε να αναπτυχθούν οι μεταφωνολογικές και μεταγνωστικές - μεταγλωσσικές δεξιότητες των παιδιών.


Ø Ανακαλυπτικές μέθοδοι γνωριμίας με τις γλώσσες και συστηματικότερη εμβάθυνση στις γλώσσες του σχολείου.


Ειδικότερα, τα εργαστήρια Πολυγλωσσίας και Διαπολιτισμικής αγωγής επιτρέπουν στα παιδιά την εξοικείωσή τους με την γλωσσική διαφορετικότητα που ενυπάρχει στο περιβάλλον τους, τόσο το οικογενειακό όσο και το σχολικό και το ευρύτερα κοινωνικό. Αυτό επιτρέπει την ασφαλέστερη τοποθέτησή μας στην κοινωνική πραγματικότητα και τη στράτευση μας στις ανάγκες της.


Η Παιδαγωγική της Πολυγλωσσίας:

· διευκολύνει την ενίσχυση του προφορικού λόγου και την επαφή των παιδιών με τον επικοινωνιακό πλουραλισμό της κοινωνίας μας

· συντελεί στην ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της συναισθηματικής ικανότητας του παιδιού να διαχειρίζεται περισσότερο πολύπλοκες κοινωνικές καταστάσεις.

· ευαισθητοποιεί και εμψυχώνει τη σταδιακή εμβάθυνση των παιδιών στην κουλτούρα των λαών.


Αναγνωρίζεται έτσι, το μωσαϊκό του ανθρώπινου και κοινωνικού μας κεφαλαίου, ενώ διατηρείται η πύλη της επικοινωνίας και της διασύνδεσης ανοιχτή.

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι «πρόκειται ουσιαστικά για έναν επαναπροσδιορισμό της γλωσσικής αγωγής, ο οποίος αποσκοπεί σε μία περισσότερο ενιαία σύλληψη της διδασκαλίας των γλωσσών, επιδιώκοντας να αναδείξει τη διδασκαλία και την εκμάθηση από κοινού, ΟΛΩΝ των γλωσσών, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε δυνατή μεταξύ τους αλληλουχία». Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός αποτελεί άλλωστε, απάντηση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις προκλήσεις της διαφορετικότητας και της κοινωνικής συνοχής.


Προκειμένου να προχωρήσουμε ως κοινωνία προς την συν αντίληψη της πραγματικότητας μας, η διδακτική των γλωσσών στο σχολικό περιβάλλον, οφείλει να εξασφαλίσει στους μαθητές «πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές δεξιότητες». Γενικές δηλαδή, δεξιότητες (που αφορούν συνολικότερα, γλωσσικά και πολιτισμικά φαινόμενα), καθώς και την επιδεξιότητα να στηρίζεται ο μαθητής στις ήδη αποκτημένες ικανότητες του σε μία γλώσσα ώστε να έχει ευκολότερα πρόσβαση σε κάποιον άλλην. Τούτο δε, έχει ως αποτέλεσμα να κτίσει ο μαθητευόμενος τις λεγόμενες «διαθεματικές ή εγκάρσιες» δεξιότητες (συνεχή εμπλουτισμό, σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων).

0 views