ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Big Bang School βασίζεται σε 6 κεντρικές μακροέννοιες, οι οποίες με τη σειρά τους γεννούν 6 θεματικές ενότητες των 5 εβδομάδων. Η κάθε θεματική έχει ως βάση τη δική της μακροέννοια, που την μελετά σε διαφορετικά επίπεδα, αναλόγως την τάξη. Στην διάρκεια των 6 ετών, οι μαθητές μας έχουν δουλέψει συστηματικά και σε βάθος, όλα τα μέρη των εννοιών, καθώς και όλων των στόχων του αναλυτικού προγράμματος. Ο λόγος για τον οποίον επιλέξαμε τις θεματικές ενότητες, είναι γιατί θέλουμε η γνώση να έρχεται μέσα από ένα πλαίσιο και όχι μέσα από κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η θεματική ενότητα στηρίζεται από όλα τα μαθήματα των ειδικοτήτων. Το παιδί λοιπόν όταν κάνει μουσική, αγγλικά, εικαστικά κτλ. δε νιώθει ότι αλλάζει κάτι, αλλά ότι συνεχίζει σε αυτό που κάνει τις τελευταίες εβδομάδες. Του είναι λοιπόν πολύ ευκολότερο να κατανοήσει, αλλά και να συνδέσει τη γνώση στο υπάρχον πλαίσιο. ΤΟ κυριότερο όμως, είναι το ξύπνημα της ανάγκης του να μάθω το οτιδήποτε, κάτι που πετυχαίνετε μέσα από θεματικές και σενάρια, τα οποία συνολικά στα έξι χρόνια, καλύπτουν πολλά διαφορετικά αντικείμενα και προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον στο παιδί.

α δημοτικού
Α Δημοτικού

Μαθητές
23

Ημερομηνία
10 Οκτ 2019

Θεματικές Ενότητες

 • Σύνολα (Ζωούπολη)
 • Περιβάλλον (Σιγά τα λάχανα)
 • Μυστήρια στη Ζωούπολη
 • Σχήματα
 • Μέσα Μεταφοράς
 • Games & Toy Zone
παιδιά δημοτικού
Β Δημοτικού

Μαθητές
25

Ημερομηνία
10 Οκτ 2019

Θεματικές Ενότητες

 • Δεινόσαυροι
 • Αγορές
 • Κατασκευές
 • Μοτίβα-Συμμετρία
 • Ομάδες
 • Τέχνη
γ δημοτικού
Γ Δημοτικού

Μαθητές
25

Ημερομηνία
10 Οκτ 2019

Θεματικές Ενότητες

 • Ήρωες
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Οι δημοσιογράφοι
 • Μεσογειακή Διατροφή
 • Τα παιχνίδια
 • Ο κύκλος της ζωής
δ δημοτικού
Δ Δημοτικού

Μαθητές
25

Ημερομηνία
10 Οκτ 2019

Θεματική Ενότητα

 • Ποιότητα Ζωής
 • Οι λαοί του κόσμου και εμείς
 • Αντίκτυπος στην τοπική κοινότητα
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Η επιχείρησή μας
 • Διαφήμιση και προώθηση
ε δημοτικού
Ε Δημοτικού

Μαθητές
25

Ημερομηνία
10 Οκτ 2019

Θεματική Ενότητα

 • Προσωπικότητες
 • Διάστημα
 • Κατασκευές-Εφευρέσεις
 • Καλήπολη (ταυτότητα-θέλω-ανάγκες)
 • Ολυμπιακοί Αγώνες
 • Μαγικά Κουτιά
στ δημοτικού
ΣΤ Δημοτικού

Μαθητές
25

Ημερομηνία
10 Οκτ 2019

Το σχολείο μας θα διαθέτει Στ’ Δημοτικού από την σχολική χρονιά 20-21.

Big Bang School