Γίνετε μαθητής

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες από τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την εγγραφή του παιδιού σας στο Big Bang School! Είναι για εμάς μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε τη μοναδικότητά του κοντά μας και δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε μέσα του άσβεστη τη φλόγα της μάθησης και της δημιουργίας, ώστε όταν μεγαλώσει να γεννά με τη σειρά του Big Bangs!

1

Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Α' Δημοτικού

Παρακάτω θα βρείτε τα έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού σας στην Α’ Δημοτικού του σχολείου μας.

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου

2

Μετεγγραφή από άλλο σχολείο

Η έναρξη της μετεγγραφής γίνεται με μία αίτηση του γονέα, στο σχολείο από το οποίο αποχωρεί ο μαθητής. Τα υπόλοιπα γίνονται αυτεπάγγελτα μεταξύ των σχολείων.

3

Step 3/Βήμα 3

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για τον προγραμματισμό κάποιου ραντεβού, στο χώρο του σχολείου.

  Όνομα Γονέα*

  Σχέση με μαθητή*

  Υποψήφιος Μαθητής*

  'Ετος αναφοράς?*

  Για ποιες τάξεις ενδιαφέρεστε?*

  Πως μάθατε για το σχολείο μας?*

  Ταχυδρομική Διεύθυνση  Method of communication

  Email*

  Τηλέφωνο

  Αρχείο

  Big Bang School