Καθημερινο Προγραμμα

Το βασικό πρόγραμμα, είναι ο χρόνος στον οποίο εξελίσσονται όλες οι θεματικές ενότητες του σχολείου. Ο χρόνος στον οποίο επιτυγχάνονται οι γνωστικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι, μέσα από μια πληθώρα μεθοδολογιών. Οι δάσκαλοι των ειδικοτήτων έρχονται και αυτοί με τον τρόπο τους να στηρίξουν τις θεματικές των τάξεων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μαθητές μας αντιλαμβάνονται την ανάγκη του να μάθεις κάτι, ενώ παράλληλα κρατιέται αμείωτο το ενδιαφέρον τους για το τι θα γίνει στη συνέχεια.

Η διαδικασία του φαγητού είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες των ομάδων μας! Εκεί η ομάδα μοιράζεται, επικοινωνεί, νιώθει την τροφή και εκτιμά το γεγονός ότι την έχει.

Η ώρα της μελέτης είναι η ώρα της ατομικής ευθύνης του κάθε μαθητή, ώστε να εξασκηθεί σε όσα έμαθε, αλλά και να αναστοχαστεί πάνω σε αυτά, δημιουργώντας έτσι νέα νοητικά μονοπάτια.

Μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλεγόμενων μαθημάτων είναι διαθέσιμη, ώστε στο κλείσιμο της ημέρας, τα παιδιά μας να ασχοληθούν με αυτό που τους αρέσει και που έχουν ανάγκη τα ίδια να κάνουν!

Big Bang School