Εισαγωγικά

Το Big Bang School σε συνεργασία με το Σχολειό της Φύσης συνεχίζει για 2ο χρόνο το ανεστραμμένο και μεικτό ψηφιακό άτυπο Σχολείο Προσωποποιημένης Μάθησης, Ecole du Monde βασισμένο σε εργαλεία μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Μετά από το εξαιρετικά πετυχημένο SIKINOS PROJECT 2022, το οποίο ολοκλήρωσε τη χρονιά Ecole du Monde προσκαλώντας σε δημιουργία κοινότητας ερευνητές, παιδαγωγούς και οικογένειες από το εσωτερικό και το εξωτερικό της Ελλάδας στη Σίκινο, ξεκινούμε από τον Οκτώβριο και ανεξάρτητα από την τυπική σχολική ζώνη.

Το Big Bang School και το Σχολειό της Φύσης θα εργάζονται με στόχο την ανάδειξη και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας του κάθε παιδιού, τη δημιουργία παγκόσμιας κοινότητας μάθησης με παιδιά από διαφορετικές γλώσσες καταγωγής και διαφορετικούς πολιτισμούς.

Τα προγράμματα μάθησης σχεδιάζονται σε συνεργασία με το παιδί, τους σχεδιαστές μάθησης και τους γονείς.

Αφορούν στην ενίσχυση της σχέσης του παιδιού με την άυλη κληρονομιά, την επαφή των πολιτισμών, της τοπικής ιστορίας με την παγκόσμια, την ενίσχυση του παγκόσμιου πολίτη, τη βιωσιμότητα της ανθρώπινης ανάπτυξης, την επίγνωση της πολυγλωσσικής δεξιότητας του παιδιού, την επαφή με την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σκέψη μέσα από το παιδαγωγικό μοντέλο του Big Bang School.

Παραδειγματικά projects:

-Η τέχνη ψηφιακά και οι πολιτισμοί,

-Αρχιτεκτονική και γνωστικές δεξιότητες,

-Βαβέλ και επικοινωνία,

-Πολυγλωσσικές δεξιότητες

-Θεματικά πάρκα της Ιστορίας,

-Βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης,

-Περιβαλλοντικές δεξιότητες για τα κοινά,

-Δημοσιογραφικός λόγος στην παραγωγή πολιτισμικών εκπομπών, κοινωνικές δεξιότητες,

-Γεωγραφία, ανθρωπογεωγραφία και ανάπτυξη,

-Πολυγλωσσία και αφύπνιση στις Γλώσσες του κόσμου,

-5 μαθήματα ευαισθητοποίησης για κάθε απομακρυσμένη γλώσσα που επηρεάζει πολλούς ανθρώπους.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ως ανεξάρτητο θεματικό τομέα την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά όλου του κόσμου καθώς και από τους εφήβους.

Τα προγράμματα μας πραγματοποιούνται στα Ελληνικά , Γαλλικά , Αγγλικά .

Προβλέπεται η συμμετοχή των παιδιών σε κοινά πρότζεκτς με τους δια ζώσης μαθητές του Big Bang School.

Η μαθησιακή παγκόσμια κοινότητα του Big Bang École du Monde θα πραγματοποιεί διαπολιτισμικό και πολυγλωσσικό καλοκαιρινό campus στη Σίκινο, καθώς και άλλες εκδηλώσεις.

Απαντώντας στην ερώτηση: Για ποιον είναι το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Προσχολικής ηλικίας και σε παιδιά Δημοτικού εντός και εκτός Ελλάδας, σε παιδιά πρόθυμα να έρθουν σε επαφή με τα εργαλεία του Big Bang School και του Σχολειού της Φύσης, να πραγματοποιήσουν έρευνα-δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Εναρμόνιση και την Πολυγλωσσία.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά σε παιδιά εντός της Ελλάδας, παιδιά ομογενών οικογενειών, τις οικογένειες σε διασπορά, σε μαθητές που μετακινούνται, σε οικογένειες κάθε εθνότητας κι απ’όλον τον κόσμο, οι οποίες μιλούν γλώσσες γέφυρα (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά).

Επιπλέον, το Big Bang Ecole du Monde αναπτύσσei μία παράλληλη υπηρεσία ελληνομάθειας για ενήλικες, σε οικογένειες που θέλουν να εμβαθύνουν από κοινού στην ελληνοφωνία, να συνδεθούν με οικογένειες στην Ελλάδα και αλλού.

Ως προς την ελληνομάθεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δυνατότητα ευαισθητοποίησης, εκμάθησης και εμβάθυνσης των ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα και πολιτισμό χρησιμοποιώντας σε σύνθεση τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της γραμματικής (Focus on the type, διδασκαλία με βάση τη γλωσσική διαδικασία σύγχρονων γλωσσών).

Γενικότερα λοιπόν, για ένα ανοιχτό και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, που στοχεύει στην ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων, μαζί με την κινούμενη εικόνα ενός κριτικού πνεύματος στον μαθητή και τον ενθουσιασμό για γνώση.

Βασίζεται εξ ολοκλήρου στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαίτερες συνθήκες του παιδιού, όπως μπορεί και αξιοποιεί την εμπειρία του μαθητή και της οικογένειας, προσαρμόζοντας στην κατανόηση του. Τα προγράμματα σπουδών του ανοιχτού σχολείου μας θέλουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να προκύψουν δεξιότητες ζωής.

Το πρόγραμμα εξοικειώνει τον μαθητή με τις 4 μεγάλες κατηγορίες δεξιοτήτων καθημερινής ζωής:

1. Δεξιότητες σκέψης

2. Δεξιότητες εξειδίκευσης

3. Δεξιότητες μάθησης

4. Κοινωνικές δεξιότητες

Τι περιλαμβάνεται;

Η σχέση με τη μάθηση που παρέχει το σχολείο, βασίζεται στην αυτοβιογραφία ή καλύτερα στο μαθησιακό (ψυχοκοινωνικό και γνωστικό) προφίλ κάθε παιδιού συνθέτοντας το ανοιχτό χαρτοφυλάκιο των αναθέσεων και την εναλλακτική αξιολόγηση του.

Με άλλα λόγια:

1. Περιγράφουμε το μαθησιακό προφίλ του παιδιού, με σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του προκειμένου να οργανώσουμε τις εκπαιδευτικές μας προκλήσεις.

Το μαθησιακό προφίλ βασίζεται στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου καταγραφής δεξιοτήτων του μαθητή, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του εαυτού του, την εξέλιξή του, για την εκπαίδευση στην αυτοπαρατήρηση, την ενδοσκόπηση και τον κριτικό προβληματισμό.

Από την άποψη των γονέων, η συζήτηση με αφορμή το προφίλ του παιδιού εξοικειώνει τον κηδεμόνα με ανοιχτή μάθηση, με την παρατήρηση των ικανοτήτων και των αναγκών του μαθητή, με την καλύτερη κατανόηση του ρόλου του κηδεμόνα ως συνεκπαιδευτή.

2. Πρόσβαση σε εξατομικευμένο ασύγχρονο υλικό, μέσω της πλατφόρμας Google Classroom.

3. Δύο έως τρεις τηλεδιασκέψεις την εβδομάδα, πρωί ή απόγευμα, με τους δασκάλους μας. Συμμετοχή σε δραστηριότητες και παράλληλα εργαστήρια του σχολείου. Το παιδί μπορεί και πρέπει να παρακολουθήσει τη σχολική κοινότητα συμμετέχοντας με τη δική του ταυτότητα σε επιλεγμένα εργαστήρια και κατανοώντας τη συμμετοχή τους ως μέρος μιας ενιαίας ψηφιακής κοινότητας μάθησης.

4. Απόκτηση της μοναδικής ταυτότητας του μαθητή του Big Bang Ecole du Monde.

Διασύνδεση με την τοπική κοινωνία μέσω της διασύνδεσης του σχολείου με Ιδρύματα, Κοινωνικές Οργανώσεις και θεσμούς των διαφόρων πόλεων.

5. Τηλεδιάσκεψη με τις αντίστοιχες τάξεις σε κοινές έρευνες τοπικού και διατοπικού χαρακτήρα. Με αυτό αναμένουμε με ανυπομονησία τη διασύνδεση των τοπικών κοινωνιών και την οικοδόμηση της ταυτότητας ενός ενεργού πολίτη.

6. Συμμετοχή στα Εργαστήρια Πολυγλωσσίας και Διαπολιτισμικότητας.

Αυτή είναι μια καινοτομία του προγράμματος σπουδών του Big Bang School και του Σχολειού της Φύσης. Εισάγει την έννοια των πολύγλωσσων δεξιοτήτων οριζόντια σε όλο το φάσμα της μάθησης, αποτελεί μέρος της πιο ολιστικής ανάπτυξης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του μαθητή. Ευαισθητοποιεί τον μαθητή να επικοινωνεί ταυτόχρονα με γλώσσες που το παιδί δεν μαθαίνει συστηματικά αλλά που ακούει ή που μπορεί να συναντήσει στη μεταγενέστερη ζωή. Προκαλεί την εξοικείωση του παιδιού με την διαφορετικότητα, την ποικιλία, τον πλουραλισμό.

Σημείωση 1: Το πρόγραμμα βασίζεται στους γνωστικούς στόχους κάθε τάξης, τους αναπτύσσει, τους εξελίσσει, αλλά δεν στοχεύει στην εκπλήρωση τους.

Στόχος μας η χρήση των εργαλείων της μη τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σε ένα πιο συστηματικό μαθησιακό καθεστώς, με σκοπό να αναδείξουμε την ευφυΐα κάθε παιδιού, την ιδιαίτερη ματιά του στη ζωή!

Σημείωση 2: Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτεί εγγραφή στο σχολείο.

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εποπτεία του Προγράμματος Σπουδών:

Δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου

Τηλ. Συνεργασίας: 6942525050

Τηλ. Σχολείου:  30 2317007010

Ενημερωθείτε στις σελίδες του Big Bang School

καθώς και στο mail : bigbangschool.plurilang@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

five × 2 =

Big Bang School